Igen i år er der studiekreds i vinterhalvåret i Marstal Præstegård. De flittige og lystigt snakkende deltagere er nu kommet til Paulus-brevene i Det Nye Testamente. Vi begynder allerede nu at summe over, hvilke sjove og interessante emner vi kan kaste os over, når vi er nået igennem Bibelen. Formen tilstræbes til stadighed at være "folkelig og fornøjelig". Alle kan være med!

Vi mødes ca. en gang om måneden på onsdage i ulige uger. Nye deltagere møder blot op på første studieaften, der bliver onsdag den 26. september. Efterårets mødedage bliver onsdagene 24. oktober, 7. november, 5. december og 19. december, alle dage kl. 19:30.