Der er børne- og familiegudstjenester fra Marstal og Rise Kirker, hvor vi hører historier fra biblen og synger salmer sammen. Bagefter spiser vi sammen.

Gudstjenesterne foregår 4-5 gange årligt fra de to sogne og annonceres i ugeavisen. Arrangementerne fremgår ligeledes af vores kalender.

Arrangementerne er gratis. Tilmelding er nødvendig.

Spaghetti on White Plate