Kirkebladet

Kirkebladet no. 3 2020 udkommer ikke i sin oprindelige form,
da det ikke har været muligt at lave en kalender 3 måneder frem.
Til gengæld har vi en side med i Ugeavisen Ærø i alle lige uge.
Til at begynde med er det til og med juli måned.
Første gang var uge 18.
Du finder aviserne HER

Du kan også klikke på nedenstående og læse en PDF-udgave af sidste blad.

https://issuu.com/kirkebladet-aeroe-02-2020/docs/kirkeblad_02-2020-online